KOUČING

Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu formou rozhovoru.
Koučing nie je poradenstvo, prebieha kladením otázok koučom klientovi. Ten vlastným potenciálom nachádza riešenie svojej situácie prostredníctvom aktívneho počúvania kouča a jeho účinných otázok.

Koučovaný si takto môže rozšíriť úroveň uvedomenia riešených problémov, pričom kouč pomáha pozrieť sa na situáciu z iného uhla pohľadu. Koučovaný vďaka nemu objaví svoje skryté rezervy a príde s vhodným riešením svojho vlastného špecifického problému.
Koučing teda napomáha odhaliť riešenia a možnosti, ktoré už má človek v sebe má, no sám ich doposiaľ nevidel.

Vykonávame life koučing, biznis koučing, systemický koučing a etiko koučing, ktorý zahŕňa rôzne životné situácie vzťahového charakteru. V rámci life koučingu je možné pozrieť sa na naše životné situácie prakticky v každej oblasti – škola, vzdelávanie, práca, rodina, vzťahy, realizácia, hobby… Témy v rámci biznis koučingu sa týkajú oblastí pracovného života, ako napríklad vzťahy na pracovisku, profesné výzvy, organizačné zmeny, zvládanie nových projektov, zvýšenie výkonnosti, dosahovanie cieľov.

Ako bývalá basketbalistka a profesionálny tanečník sme prešli tvrdým fyzickým výcvikom. Niekedy nestačia fyzické danosti a psychické predpoklady ako vôľa, vytrvalosť, odhodlanie, treba vedieť pracovať aj s demotivačnými faktormi ako je kritika trénera bez akéhokoľvek povzbudenia, zlá atmosféra v tíme, šikana medzi hráčmi alebo ako zvládnuť vystúpenie pred preplneným divadlom. Život nám vytvára situácie, ktoré nás môžu odradiť napredovať, ktoré nás zastavia a ku ktorým sa neskôr vraciame do minulosti, ktoré ľutujeme, vyčítame si a obviňujeme sa, že sme ich mohli robiť inak. To všetko sa dá zvládnuť podstatne skôr, ak vieme ako na to.

Koučovací rozhovor prebieha v dĺžke zhruba 1 hodiny na jedno sedenie. Niekedy sa ukáže, že je potrebných viac sedení. Ale aj jedno sedenie môže splniť svoj účel a predostretý problém nájde svoje riešenie.

Sú však situácie, kedy je potrebné z mnohých dôvodov koučing ukončiť. Často sa odkryjú rôzne životné okolnosti, za ktorými sú fóbie, strachy, obavy a mnohé negatívne emócie a vtedy nastupuje priestor pre vhodnú terapia. V tomto smere vieme klientovi ponúknuť osobnú terapiu alebo ho odporučiť inému odbornému terapeutovi.

 

 

Kontakt

Priestor pre zmenu
Bratislava Ružinov
info@priestorprezmenu.sk


Napíšte nám