MENTORING

Mentoring je vedenie klienta (mentorovaného) v oblasti, v ktorej sa chce zdokonaliť alebo chce dosiahnuť určitý cieľ. Pri mentoringu sa používajú určené postupy  s cieľom dosiahnutia podpory, motivácie, odovzdávania odborných skúseností nadobudnutých praxou.

Pri koučingu neposkytujeme rady, ale pri mentorovaní poskytujeme odborné poradenstvo, podporu a vedenie, ak je to pre klienta užitočné a súhlasí s tým. Spoločne s mentorovaným teda pracujeme na jeho smerovaní. 

V rámci mentoringu sa orientujeme na oblasti:

• obchodu a nákupu rôznych komodít, zmluvných vzťahov (negociácie, kontrakty, tendre)

• témy z korporátneho prostredia

• mentoring na podporu mladých talentov

• iné témy na základe dohody s klientom

Mentoring ponúkame formou osobných stretnutí, telefonicky alebo online. 

 

 

 

Kontakt

Priestor pre zmenu
Bratislava Ružinov
info@priestorprezmenu.sk


Napíšte nám