DUŠEVNÝ LIFTING

Cítim sa zdravá a posledné obdobie vnímam svoje zdravie veľmi intenzívne, viac ako doposiaľ. Cítim sa zdravá napriek tomu, že som koncom minulého roka zažila náhle zhoršenie zdravotného stavu, operáciu, dvojmesačné liečenie a v januári návrat do práce. Cítim sa a viem, že som zdravá, pretože už viem, ako si čistiť vlastnú hlavu. Pochopila som princíp, ako to funguje a ktorý je v podstate jednoduchý – že väčšia bolesť ako fyzická je emocionálna bolesť, ktorú si vytvárame sami.

Je dobré vnímať, čo nám naše fyzické telo hovorí a snažiť sa pochopiť príčinu skôr, ako naozaj ochorieme. Len málokto to však dokáže bez toho, že by vedome vedel oddeliť seba ako objekt skúmania od seba, ako potenciálneho subjektu choroby. Aj toto sa dá naučiť. Čo nám však veľmi škodí, je niečo iné: ak uveríme, že môžeme byť chorí. Ak to v mysli čo len pripustíme, je vysoko pravdepodobné, že naozaj ochorieme. Sústrediť sa na možnosť, že ochorieme, aj keď sme v skutočnosti zdraví a žiadny fyzický problém nemáme alebo sa nadmerne pozorovať a pokladať svoje neobvyklé príznaky tela za začínajúcu chorobu, spôsobuje zaostrenie vlastnej pozornosti na chorobu. A kam smeruje naša pozornosť, to rastie.

Mať tak mysľomisu ako čarodejník Dumbledore, odkladám do nej svoje myšlienky, ktoré produkuje neúnavná myseľ a ktoré spôsobujú emócie a pocity vnútorného utrpenia. No keďže ju nemám, učím sa na vlastných skúsenostiach a hru s mysľou prijímam ako celoživotnú prácu sama so sebou. Moja skúsenosť hovorí, že vyčerpanosť, vyhorenie, slabosť, zmeny na fyzickom tele, chronické choroby nemusia byť súčasťou nezvratného procesu, ktorý veda nazýva starnutie. Pocit mladosti, zdravia a vnútornej spokojnosti ide ruka v ruke s vnútorným vyladením sa, takže aj napriek nie ideálnym lekárskym výsledkom vyzerá človek ako po liftingu. Dnes už viem, prečo. Pochopila som, že to, čo naozaj potrebujeme, je naše duševné pozdvihnutie, náš duševný lifting. Kto by chcel vedieť viac a zažiť náš ©DUŠEVNÝ LIFTING, budeme sa vám radi venovať na osobných konzultáciách.

Návrat hore