Prítomnosť

Prítomnosť

Pokiaľ sa určitých situáciách, či v prítomnosti niektorých ľudí necítime dobre, signalizuje to potrebu nejakej zmeny. Situácia nám takto ukazuje, že starý spôsob života už k nám nepatrí, niečo sa od nás prirodzene odpája, niečo už skrátka nepotrebujeme. Naproti tomu, ak robíme činnosti, ktoré nás bavia a napĺňajú, ak sme obklopení tými, s ktorými nám je dobre, naša energia ide nahor.
A úplne najkrajšie je to vtedy, ak na nikom a na ničom nelipneme a naša energia aj tak stúpa. Je to vtedy, keď už nemáme potrebu hrať nejakú rolu, keď nie sme závislí na pozornosti zvonku. Je to vtedy, keď sa tešíme z toho, že iba sme, keď nepožadujeme a nemáme potrebujeme recipročne dávať. Máme zrazu zvláštne ticho v našej mysli, nastala pauza večne uvraveného ega.
Preto tak radi trávime čas so psom. Pes totiž nevie, že je psom. On len vie, že je. Hovorí sa, že nie my, ľudia berieme psa na prechádzku – to on nás učí meditovať. Pretože pobyt s ním upriamuje našu pozornosť na to, čo práve je, učí nás žiť v prítomnosti.