Zora Vypušťáková a Ľubomír Vypušťák 

Priestor pre zmenu

                   Úvod                   

Vitajte na našej stránke, ktorá vám ponúka priestor pre zmenu.

Každý deň sa nám dejú nejaké zmeny. Niekedy sú tak nenápadné, že si ich ani neuvedomujeme. Zmeny prichádzajú a budú prichádzať a tak si môžeme položiť otázku:
Budeme sa ich obávať alebo ich privítame?

Zmena je súčasťou života a nie je možné jej zabrániť. Môžeme ju však využiť na vlastnú transformáciu.
Sú situácie, keď nás opustil partner, zmenili sme prácu či prostredie, narodili sa nám deti, prežívame náročné situácie v práci, vyleteli sme do výšin alebo padli až na dno.

To sú len niektoré z veľkých zmien, ktoré by sme sa radi naučili akceptovať. Zmeny sa všeobecne prijímajú ťažko, pretože v ich dôsledku sa nám zásadne mení život.
Pod tlakom lipnutia na minulosti sme nevedomky zakonzervovaní v starých štruktúrach stereotypu alebo vzorcoch, pričom si neuvedomujeme, že kráčať v ústrety niečomu novému nám bráni strach zo zmeny.

Ako teda zvládnuť neľahkú situáciu tak, aby ste sa mohli posunúť vpred? Ak sa vám zdá vaša situácia akokoľvek neprijateľná, v zásade sú tieto možnosti. Situáciu prijať, vedome z nej odísť a pustiť ju preč alebo ju zmeniť.

Preto vás radi prevedieme vašimi životnými situáciami a spoločne nájdeme spôsob ako žiť šťastný a naplnený život.
Spôsobov, ktorými vás môžeme sprevádzať je viac, no najefektívnejšími sa osvedčili koučing, mentoring a duševný lifting, ktorý je terapiou s prvkami etikoterapie a práce s vedomím.

Zora

Téma osobnostného rozvoja mi vstúpila so života v šestnástich, keď som začala čítať práve takéto knihy. Odvtedy sa tomu čím ďalej, tým viac venujem a dnes na tomto poli pracujem vo svojom osobnom živote popri odbornej profesii. Napriek tomu, že som nadobudla doktorát právneho vzdelania, ktoré ma profesijne priviedlo až na post manažérky, súčasne som tiež koučka, mentorka a lektorka. Prirodzene ma to viedlo k odovzdávaniu nadobudnutých skúseností. Stala som sa autorkou odborných článkov a publikácií, v ktorých som takto prepojila osobný a profesijný svet. Nadobudnuté vedomosti mi umožnili vnášať do pracovnej sféry empatiu, porozumenie a dôveru tak, aby si zamestnanci dovolili cítiť sa ako ľudská bytosť.

Každý vo svojom živote zastáva rôzne role, pričom niektoré z nich nás vedú cestou sebapoznania alebo transformácie. Aj ja som v tomto dôsledku zažila pád až na dno mojich fyzických síl a vlastného zdravia. Táto skúsenosť otriasla celou mojou doterajšou predstavou o sebe samej. Dostala som príležitosť premýšľať o vlastnom živote, kam až smeruje všetko moje doterajšie úsilie a čo som tým vlastne chcela dosiahnuť.

V tom okamihu sa začal ďalší príbeh môjho života, o ktorom rozprávam alebo píšem v mojich článkoch. Rada sprevádzam ľudí ich životným príbehom a teším sa, keď prídu k uvedomeniu, že sme bytosti, ktoré môžu situáciu ovplyvniť zvnútra. Sme totiž tvorcovia vlastnej reality.

„Priestor pre zmenu“ bol pôvodne založený ako miesto pre môj blog, v ktorom som hľadala balans medzi pracovným a osobným životom. Neskôr spolu s manželom sme ho rozvinuli ako priestor pre rozvoj potenciálu seba aj druhých. Ako kouč sa zameriavam na life koučing, biznis koučing a systemický koučing. V tomto smere pracujem tiež v oblasti osobného rozvoja, života, zdravia a vzťahu k práci, v pracovnej rovine na rozvoji zručností v oblasti leadership. Ďalej sa orientujem aj na témy, ako perfekcionizmus, potreba kontroly, tlak na výkon, emócie na pracovisku, sebadôvera a sebahodnota, ako sa mať rád a iné. K tomu mi tiež pomáhajú etikoterapeutické zručnosti, ktoré som nadobudla v škole etikoterapie Advaita.

Osobitne pre ženy ponúkam pohľad na témy týkajúce sa nadobudnutia ich rovnováhy medzi prácou a osobným životom, možnosti realizovať sa ženským spôsobom aj v prevažne mužskom kolektíve, napríklad v biznise, čo je prínosom aj pre samotných mužov. Aj v tejto súvislosti sa zaoberám vplyvom menštruačných fáz vrátane cyklického manažmentu na pracovisku, ale aj v partnerskom živote. Ďalej sa zaoberám témami plánovania materstva, prípravy na pôrod, dojčenia a stavov počas šestonedelia, materskej a rodičovskej dovolenky, menopauzy. Taktiež na základe vlastnej autentickej skúsenosti sprevádzam pri príprave na operáciu, pri pooperačných stavoch a liečbe.

Toto všetko sú životné udalosti, ktoré nám ukazujú, kde sa momentálne nachádzame. Byť v odpore so zmenou nás vysiľuje, oberá nás o energiu a chuť do života, čo sa môže somatizovať na rôznych orgánoch. Pri pochopení a prijatí vašej životnej zmeny sprevádzam pomocou koučingu, mentoringu, etikoterapie a psychosomatiky.

Ľubomír

Od detstva som si kládol otázku, kto som, odkiaľ a kam idem. To bol môj hnací motor ustavičného hľadania pravdivej odpovede. Plynúc životom popri škole a technickej profesii som sa vzdelával aj v oblasti osobnostného rozvoja so zámerom nájsť vnútorný pokoj, ktorý ma povedie k spokojnému životu. Zaujímal som sa o rôzne náboženské a filozofické smery a zároveň ma lákalo bližšie spoznať nielen fyziológiu ľudského tela, ale aj jeho funkčnú súvislosť s vnútorným svetom človeka. V tom čase ma zaujala napríklad tradičná čínska medicína, diagnostika z rúk, irisdiagnostiku a iné. A keďže už v devätnástich rokoch som začal praktizovať masáž tela intuitívnym spôsobom, neskôr som ju spojil s akupresúrou. Veľmi sa mi to hodilo v časoch, keď som sa profesionálne venoval tancu. Záujemcov o takúto masáž bolo nielen z radu kolegov neúrekom.

Až neskôr som pochopil, že to bolo silné vnútorné vedenie, ktoré ma viedlo súčasne umeleckou aj technickou profesiou, vďaka ktorej som vyštudoval bezpečnostné inžinierstvo. Poskytovalo mi to rovnováhu môjho vnútorného sveta a zdravého tela. Nevedomky som sa realizoval v napĺňaní svojich túžob napriek pochybnostiam o sebe samom, vďaka vzorcom získaných v detstve. Ruka v ruke vo mne rástlo uvedomovanie si svojich vnútorných schopností a racionalita. Tá ma postupne viac a viac valcovala pod tlakom okolností vyplývajúcich zo spoločenského systému, v ktorom som sa ocital ako dospelý muž, manžel, otec, či zamestnanec, platca dane, odberateľ tovarov a služieb a inak. To malo za následok upúšťanie od svojich vnútorných prianí a vzrastajúceho pocitu nezmyselnosti takého spôsobu života, či skôr jeho prežívania.

Ocitol som sa pred vnútorným rozhodnutím, či budem v tom ďalej pokračovať, alebo uskutočním zmenu. Rozhodnutie uskutočniť zmenu, ma priviedlo a stále privádza pred ďalšie a ďalšie vnútorné rozhodnutia, ktoré sa vynárajú práve v tom zmenenom živote. Je to akoby cesta na ktorej PÚŠŤAM SA DOTERAJŠÍCH PRESVEDČENÍ O SVETE A SEBE SAMOM, ktoré ma doposiaľ limitovali.

Preto si už dnes dovoľujem hovoriť o sebe pravdu, bez ohľadu na to, čo si o mne kto pomyslí. Dovoľujem si mať sa rád a robiť činnosti, v ktorých sa cítim príjemne. Použiť svoje technické nadanie, vzdelanie a pracovať s materiálom, nech je to drevo alebo železo, z ktorého vznikne trebárs obrábací stroj. Použiť svoje vnútorné schopnosti vnímania ľudskej bytosti v holistickom prístupe pri rozhovore, koučingu, masáži alebo terapii.

Dovolil som si vystúpiť z komplikovaného vzťahu. Nie však tým, že som opustil milovanú ženu, milované deti, priateľov, rodinu, kolegov a iných, ale tým, že som pustil presvedčenia o tom, kým oni sú. Dovolil som si ich prijímať takých, akí sú. Chápať to, že aj oni mňa vnímajú cez filtre vlastných presvedčení, ktoré ich formujú a limitujú na každej úrovni ich bytia. Umožňuje mi to napríklad znova a znova sa zamilovať do svojej partnerky, milovanej pani, s ktorou trávim spoločný život už viac ako dve desaťročia. Umožňuje mi to vstúpiť do krásneho vzťahu s mojimi deťmi, ktorý je založený na vzájomnom rešpekte a hlbokej dôvere. Umožňuje mi to prežívať život plný hojnosti, vnútorného pokoja a spokojnosti.

 

 

Kontakt

Priestor pre zmenu
Bratislava Ružinov
info@priestorprezmenu.sk


Napíšte nám