Zora Vypušťáková a Ľubomír Vypušťák 

Priestor pre zmenu

                   Úvod                   

Vitajte na našej stránke, na ktorej vám ponúkame priestor pre zmenu.

Každý deň sa nám dejú nejaké zmeny. Niekedy sú tak nenápadné, že si ich ani neuvedomujeme. Zmeny prichádzajú a budú prichádzať a tak si môžeme položiť otázku:
Budeme sa ich obávať alebo ich privítame?

Zmena je súčasťou života a nie je možné jej zabrániť. Môžeme ju však využiť na vlastnú transformáciu.
Sú situácie, keď nás opustil partner, zmenili sme prácu či prostredie, narodili sa nám deti, prežívame náročné situácie v práci, vyleteli sme do výšin alebo padli až na dno.

To sú len niektoré z veľkých zmien, ktoré by sme sa radi naučili akceptovať. Zmeny sa všeobecne prijímajú ťažko, pretože v ich dôsledku sa nám zásadne mení život.
Pod tlakom lipnutia na minulosti sme nevedomky zakonzervovaní v starých štruktúrach stereotypu alebo vzorcoch, pričom si neuvedomujeme, že kráčať v ústrety niečomu novému nám bráni strach zo zmeny.

Ako teda zvládnuť neľahkú situáciu tak, aby ste sa mohli posunúť vpred? Ak sa vám zdá vaša situácia akokoľvek neprijateľná, v zásade sú tieto možnosti. Situáciu prijať, vedome z nej odísť a pustiť ju preč alebo ju zmeniť.

Preto vás radi prevedieme takýmito životnými situáciami a spoločne nájdeme spôsob ako žiť šťastný a naplnený život.
Spôsobov, ktorými vás môžeme sprevádzať k zmene je viac, no najefektívnejšími sa nám osvedčili koučing, mentoring a duševný lifting.

Zora

Už roky pracujem na poli osobného rozvoja a tieto skúsenosti podporené profesijným vzdelávaním odovzdávam ďalej. Aj keď som profesiou právnička a zároveň manažérka, pôsobím ako koučka, mentorka a autorka článkov osobného rozvoja.

Toto všetko sú však len nálepky, ktoré vidno zvonku. No zvnútra som niekto, kto pozoruje vlastný prejav v tomto vonkajšom svete, v ktorom ma môžete vidieť aj v uvedených rolách. Každý z nás má v živote viacero rolí. Dôležité však je, aby sme sa v nich nestratili. Aby sme neuverili tomu, že my sme tie role samotné.

Všetky moje role boli len cestou k sebapoznaniu cez pád na dno mojich fyzických síl a vlastného zdravia. To ma zastavilo a zrazu som mala priestor premýšľať, kam až potrebujem vyliezť, na aký vrchol a čo tým vlastne sledujem. Zistenie otriaslo celou doterajšou predstavou o sebe samej.

A tu sa začína ďalší príbeh môjho života, o ktorom rozprávam alebo píšem v mojich úvahách a článkoch. Rada sprevádzam ľudí ich životným príbehom. Na tejto ceste vám rada ukážem, že sme bytosti, ktoré môžu situáciu ovplyvniť zvnútra. Sme totiž tvorcovia vlastnej reality.
V tomto smere pracujem v oblasti osobného rozvoja, života, zdravia a vzťahu k práci, v pracovnej rovine na rozvoji zručností v oblasti leadership. Ďalej sa orientujem aj na témy, ako perfekcionizmus, potreba kontroly, tlak na výkon, emócie na pracovisku, sebadôvera a sebahodnota, ako sa mať rád a iné.

Osobitne pre ženy ponúkam pohľad na témy týkajúce sa vplyvu menštruačných fáz vrátane cyklického manažmentu vo vzťahu s partnerom i na pracovisku, tému plánovania materstva, prípravy na pôrod, dojčenia a stavov počas šestonedelia, materskej a rodičovskej dovolenky, menopauzy, sprevádzam tiež pri príprave na operáciu, pri pooperačných stavoch a liečbe.

Toto všetko sú životné udalosti, ktoré nám ukazujú, kde sa momentálne nachádzame. Byť v odpore so zmenou nás vysiľuje, oberá nás o energiu a chuť do života, čo sa môže somatizovať na rôznych orgánoch. Pri pochopení a prijatí vašej životnej zmeny vás môžem sprevádzať či už prirodzenou životnou zmenou, ako aj inou vážnou situáciou pomocou koučingu, mentoringu, etikoterapie a psychosomatiky.

Ľubomír

Popri technickej profesii som sa roky vzdelával v oblasti osobného rozvoja so zámerom nájsť vnútorný pokoj, ktorý ma povedie k spokojnému životu. Od detstva som bol emocionálne veľmi vnímavý, ale ako chlap som bol vedený k tomu, že musím byť silný, pretože chlapi neplačú.

Postupne som zistil, že tam, kde sú len emócie, chýba logika a v logických procesoch a záveroch zas emócie nemajú miesto. V reálnom živote však ani jedno nemožno vylúčiť. Pomocou emócií svet prežívame a pomocou logiky o svete premýšľame. Obidva tieto prístupy sú polovičné a iba spoločne nám vytvárajú ucelený pohľad, aby sme dokázali porozumieť nielen vonkajšiemu svetu, ale v prvom rade sami sebe. A tak som začal s mysľou a s emóciami pracovať. Preto Vás môžem sprevádzať pri pochopení vašich životných udalostí a vzájomných súvislostí medzi príčinou a vzniknutým následkom.

Životom som prechádzal rôznymi situáciami, ktoré som často vnímal ako prekážky, no teraz sú to pre mňa výzvy a príležitosti, ktoré ma posúvajú vpred. Prekážka v podobe ťažkej životnej udalosti, je signálom k zmene. Ak však prijmeme takú zmenu, robíme všetko preto, aby sme sa so zmenou zmierili a nebojovali. Tu je priestor na to, aby sme zostali v prítomnosti a svoju nebezpečnú minulosť nepremietali do neznámej budúcnosti. Prítomnosť nám teda ponúka riešenie životnej situácie prostredníctvom prijatia zodpovednosti v danom okamihu. Takýmito procesmi sprevádzam tých, ktorí majú odvahu zmeniť svoj život v krajšiu realitu.

To, ako to vnímam, presne vyjadruje výrok spisovateľa George Bernarda Shaw, ktorý povedal: „Moje vzdelávanie bolo reťazou objavov, z ktorých každý vyžadoval, aby som sa zriekol niektorých zo svojich skorších názorov.“

Zmena totiž znamená zánik skorších právd, ktoré sme si vytvorili a s ktorých pomocou sme sa vyrovnávali so životom. Pokiaľ teda hľadáte cestu von z bludiska, v ktorom ste sa ocitli, prípadne si kladiete otázku „Kto som ?“, rád vás budem sprevádzať týmto procesom.

 

 

Kontakt

Priestor pre zmenu
Bratislava Ružinov
info@priestorprezmenu.sk


Napíšte nám